Instrucțiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor — Gridoma
Deținem marcajul CE și producem vitraje de calitate, aliniati la standardele europene.

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor

1. Reguli minimale de depozitare

 • Este necesar ca geamurile sa fie conservate in spatii ferite de umiditate, soare, praf si stropi de ciment, resturi provenite de la polizare sau sudura.
 • Ele trebuie depozitate pe o suprafata plana si rezistenta, in afara zonelor de trecere. In cazul depozitarii afara, se vor acoperi neaparat cu o prelata cu circulaţie de aer.
 • Geamurile se vor depozita la locurile de montaj:
 • in stive de maxim 25 cm grosime si inclinaţie de 6% fata de planul vertical; mentinute permanent de bare de siguranta care sa impiedice caderea geamurilor;
 • puse pe doua traverse orizontale captusite cu material flexibil;
 • protejate de praf cu plastic sau carton.

2. Instrucțiuni montaj

 • Instrucțiuni de montaj al vitrajelor în ferestre

Pentru un montaj corect al vitrajelor în tâmplărie sunt necesare următoarele măsuri:

– înainte de montaj se verifică muchiile pentru a nu exista ciobituri

 – curăţirea cu pensula sau cu aspiratorul a falţurilor şi poziţionarea prin clipsare a suporţilor de cale, în funcție de cum synt prevăzute deschiderile cercevelelor sau dimensiunile părţilor fixe;

 – curăţirea perimetrală a vitrajului, aşezarea în rama sau cercevea şi calarea cu cale de așezare sau de împănare, pentru o poziţionare corectă a acestuia în elementul de tâmplărie.

               Indiferent de tipul ferestrei, sticla nu trebuie să fie în contact direct cu rama (toc sau cercevea), altfel spargerea prin şoc termic va fi inevitabilă.

               Dimensiunile geamurilor trebuie să fie mai mici decât spaţiul interior al ramei cu cel puţin 5 mm pe fiecare latură. Sticla este aliniată şi sprijinită prin intermediul calelor de geam (cale de așezare și împănare).

                Instalarea corectă a calelor de geam presupune aşezarea lor în primele zonele în care sticlă ar atinge rama, în ipoteza de deformare dar totodată astfel încât să nu blocheze drenarea corespunzătoare a apei în acea zonă.

Calele de geam utilizate pot fi clasificate în două grupe principale: – cale de susţinere/ așezare, care sunt folosite ca mijloace prin care greutatea sticlei este transferată la rama; – cale de poziţionare/ împănare, care se introduc fără a prelua încărcări semnificative şi care sunt responsabile pentru menţinerea geamurilor pe poziţie, în timp ce asigură evitarea contactului cu rama (evită şocul termic). Aceste cale se menţin pe poziţie lipite cu adeziv pe cadru interior al ramei. A se avea în vedere compatibiliatatea intre adeziv şi materialul de sigilare secundară a vitrajului. – Se vor verifica de către montator toate compatibilităţile între elementele care vin în contact ( ex. sigilant secundar vitraj, cale, garnituri, adezivi, etc). La sistemele glisante toată greutatea canatelor mobile trebuie să se descarce pe role. Din acest motiv la partea inferioară a cercevelei, deasupra rolelor se fixează calele de susținere, care vor prelua greutatea sticlei. Pentru a asigura sticla împotriva utilizărilor violente, pe perimetrul cercevelei se montează cale de fixare pentru a preveni curbarea profilului. La blocarea canatelor se recomanda montarea unei cale de fixare şi în zona punctului de închidere. Procedeul de montare a cercevelelor glisante este următorul: – se execută montajul vitrajelor fixe aplicând baghetele prin clipsare, începând cu laturile mici şi terminând cu cele mari, prin lovire cu ciocan de cauciuc, de la mijloc către colţuri. Se anulează eventualele deformări care apar pe laturi sau montanţi de lungimi mari în urma clipsarii baghetelor; – se montează cercevelele şi în ele se montează vitrajele corespunzătoare (în condiţii similare celor prezentate la cele fixe) şi se fac reglajele necesare unei bune funcţionari; – se reverifică poziţionarea tâmplăriei în toate planurile, cote de montaj, verticalitate şi se fixează pe poziţia închis toate părţile mobile.
 • Montarea panourilor de sticlă pe perete
Se recomandă folosirea mănuşilor de protecţie şi a echipamentului de protecţie. Există două tehnici de montare a panourilor de sticlă lăcuită sau de oglizi, pe pereţi: – metoda de fixare folosind adezivi: adezivi pentru faianţă, adeziv siliconic, bandă dublu adezivă – metoda mecanică, utilizând şuruburi de fixare, cleme sau prinderea directă a sticlei pe un cadru Metoda de fixare prin lipire Recomandări generale: După ce alegeţi metoda de fixare trebuie să utilizaţi cel mai adecvat adeziv pentru tipul de sticlă pe care o montaţi (cu sau fără folie de siguranţă pe spate). Pentru a asigura compatibilitatea intre sticla, stratul filmat şi adezivi trebuie consultaţi furnizorii de materiale; este recomandabil să se testeze produsul înainte de utilizare. Cantitatea de de adeziv necesară va depinde de tipul de tipul adezivului şi de greutatea panourilor de sticlă. Tabelul de mai jos arată greutăţile specifice pe m2 corespondente pentru diferite grosimi ale sticlei: Trebuie de asemenea testată capacitatea stratului suport de a prelua eforturile date de panoul de sticlă. În cazul în care peretele este acoperit cu vopsea lavabila, asiguraţi-vă că aceasta are o bună aderenţa la perete. Folosirea unei amorse este recomandată. a)Adezivul pentru faianţă: Acest tip de adeziv poate fi utilizat cu sortimentele de sticlă lăcuită sau oglindă, dar nu şi cu versiunile cu folie de siguranţă ale acestor panouri de sticlă. Adezivii pentru faianţă există atât sub formă de pulbere pe bază de ciment cât şi ca adeziv pe bază de dispersie. Adezivul pe bază de ciment trebuie utilizat în zonele în care se aplică normele de prevenţie a incendiilor. Adezivii pentru faianţă trebuie aplicaţi uniform atât pe suprafaţa suport cât şi pe spatele plăcii de sticlă (mai ales în zona marginilor). Înainte de începerea lucrului, citiţi instrucţiunile de folosire oferite de producătorul adezivului – mai ales cu privire la cantitatea de adeziv ce trebuie aplicată pe m2 . b)Silicon: Adezivul siliconic poate fi utilizat pentru cele mai multe sortimente de sticlă lăcuită şi oglinzi, însă trebuie folosit neapărat silicon de tip neutral. Silconul acid nu trebuie folosit pentru lipirea sticlei lăcuite sau a oglinzilor. Se recomanda ca adezivul siliconic să se aplice în benzi verticale, pentru a permite evacuarea apei în cazul unui eventual condens pe spatele sticlei. Nu aplicaţi niciodată cordoane de silicon orizontale, sau în altă formă decât cea de cordon vertical. Înainte de a începe lucrul, citiţi recomandările de utilizare oferite de furnizorul de adeziv siliconic (mai ales cu privire la cantităţile ce trebuiesc folosite pe m2 ). La modul general, în cazul unei sticle cu pelicula filmată trebuie aplicată o amorsă (primer). Vă rugăm să consultaţi timpii de uscare pentru fiecare tip se adeziv siliconic utilizat (care variază de la o marcă la alta). Sticla trebuie să fie susţinută până când adezivul siliconic s-a întărit şi poate prelua greutatea panoului. Plăcile de sticlă lăcuită şi oglinzile pot fi fixate provizoriu, până la întărirea adezivului, cu ajutorul benzii adezive.
 1. c) Rosturi:
Îmbinările de etanşare previn pătrunderea apei în spatele panoului de sticlă şi sunt absolut vitale pentru mediile cu umiditate ridicată Rosturile trebuie să aibă minim 3 mm grosime. Trebuie verificată compatibilitatea intre chitul de etanşare şi vopseaua sau stratul de pe spatele sticlei. Metoda de fixare prin îmbinări mecanice
 1. Pe rame/cadre
Dacă folosiţi rame pentru fixarea sticlei, aveţi în vedere următoarele: – utilizaţi elemente de blocare şi distanţatoare pentru a evita contactul sticlei cu cadrul, – evitaţi contactul între plăcile de sticlă şi materiale dure sau casante cum ar fi metalul sau porţelanul. Acest tip de montare este recomandat pentru tavane (obligatoriu de folosit în versiunile de siguranţă)
 1. Cu ajutorul agrafelor metalice
Dacă utilizaţi agrafe metalice pentru fixarea sticlei, trebuie să ţineţi seama de următoarele: – introduceţi un distanţier sub formă de spumă între agrafă şi sticlă – evitaţi contactul între sticla şi materiale dure sau casante cum ar fi metalul sau porţelanul
Call Now Button